Zaloguj się

Komunikat
10.12.2014r.

Koledzy !!!

Koleżanki i Koledzy, z dniem dzisiejszym zarząd, kierując się interesem wspólnym, podjął decyzję o wstrzymaniu do końca miesiąca grudnia możliwość pobierania tusz upolowanej zwierzyny na potrzeby własne myśliwego. Wyjątek od tej zasady, warunkowo, stanowi dzik pobierany na zasadzie 1 zł za kilogram (myśliwi którzy jeszcze z takiej opcji nie skorzystali). Każdorazowo decyzję w sprawie możliwości pobrania dzika po złotówce na użytek własny podejmuje Kolega Łowczy po konsultacji z Kolegą Skarbnikiem. W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny z Kolegą Prezesem (608-019-992). Ograniczenie obowiązuje wyłącznie do końca grudnia.
 Darz Bór


Za Zarząd Koła

Prezes

Marek Bocianowski

 
Komunikat
9.12.2014r.

Koledzy !!!

W związku z bardzo dobrym zaawansowaniem realizacji planu odstrzału jeleni, Zarząd podjął decyzję o zmianie charakteru polowania w dniu 14.12.br. (zamiast polowania z ambon odbędzie się klasyczne leśne polowanie zbiorowe), a polowanie w dniu 20.12.br. zostało odwołane. Zmiany uwidoczniono w Kalendarzu polowań zbiorowych na sezon 2014/2015 opublikowanym na naszej stronie.
 Darz Bór


Za Zarząd Koła

Prezes

Marek Bocianowski

 
Komunikat
29.01.2013r.

Koledzy !!!

Zarząd Koła informuje, iż zgodnie z uchwałą zarządu z dnia 17 stycznia br. podjęliśmy starania o aneks do rocznego planu łowieckiego. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy zwiększenie planu o 5 sztuk jeleni cielaków.
Biorąc pod uwagę żenująco niskie ceny w punktach skupu dziczyzny, zarząd zdecydował, iż odstrzał będzie realizowany wyłącznie przez myśliwych zdecydowanych pobrać tuszę na użytek własny.
Bez względu na zapisy w zezwoleniu na odstrzał indywidualny, myśliwy może pozyskać tylko jedną sztukę.
Powodzenia

 Darz Bór


Za Zarząd Koła

Prezes

Marek Bocianowski

 
Komunikat
23.12.2012r.

Koledzy !!!

 

Zarząd Koła, kierując się bardzo dobrym zaawansowaniem planu odstrzału jelenie, biorąc pod uwagę, iż czekają nas jeszcze co najmniej trzy polowania zbiorowe które muszą się odbyć (wigilijne, sylwestrowe i zakończenie sezonu), podjął decyzję iż:

od dnia 17 grudnia odstrzał
łań i cieląt
odbywa się wyłącznie z pobraniem
tusz na użytek własny myśliwego.

 

Jeżeli łanie nie zostaną pozyskane do 31.12.br., od 1 stycznia zarząd zniesie to ograniczenie. W stosunku do cieląt ograniczenie jest skuteczne do końca sezonu.
Za rozwiązaniem takim przemawia również drastyczne załamanie cen skupu dziczyzny. W chwili obecnej najkorzystniejsze ceny oferuje Firma Tytus, w dalszej kolejności Welles (Krasiejów Śliwice), zdecydowanie najgorzej wypada Firma Flampol. W przypadku sarny, na dzień dzisiejszy różnica wynosi 2,5 zł/kg. Dlatego prosimy Kolegów o uwzględnienie powyższego w odstawianiu tuszy. Zadajmy sobie pytanie, czy dla własnej wygody będziemy realizować dostawy do firmy, której najwyraźniej na tych dostawach nie zależy (poziom cen jest wręcz zniechęcający).


Za Zarząd Koła

Prezes

Marek Bocianowski

 
Oferta ubezpieczeniowa
4.10.2012r.

Firma Ubezpieczeniowa GOTHAER przedstawiła warunki poszczególnych ubezpieczeń dla kół łowieckich i myśliwych, które zostały przedstawione na spotkaniu w dniu 4.10.2012r. w siedzibie ZO PZŁ w Opolu. Zachęcamy wszystkich Kolegów i Koleżanki do zapoznania się z załączoną prezentacją Kancelarii Brokerskiej MODUS, szczególnie interesującą propozycją jest pakiet ubezpieczeniowy dla myśliwego, z którego może skorzystać każdy z Was indywidualnie.

Szczepienie lisów na Opolszczyźnie
28.08.2012r.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Opolu informuje, iż w dniach 16-30 września br. zostanie przeprowadzona akcja wykładania szczepionek przeciwko wściekliźnie lisów dziko żyjących. Teren akcji będzie obejmował województwa Lubuskie, Opolskie, Śląskie, Łódzkie i Mazowieckie. Wykonawcą wykładania szczepionek (techniką lotniczą) jest Aeroklub Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.

Służby weterynarii apelują o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny niezabudowane.

Przypominamy również za służbami weterynaryjnymi, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżąca wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się z płynną szczepionką.

Copyright Zbigniew Bocianowski bocian.z@o2.pl