Zaloguj się

Myśliwi to ludzie połączeni wspólną pasją, postrzegani często jako grupa hermetyczna, zamknięta przed obcymi. Wspólna pasja to bezsprzeczny fakt, łączy nas fascynacja przyrodą, reszta to fałszywe stereotypy. Żyjemy w lokalnej społeczności, jesteśmy waszymi sąsiadami, kolegami z pracy. Na rzecz lokalnej społeczności działamy też jako myśliwi.

Pomóżmy pogorzelcom
4.06.2020r.

Ten rok nie szczędzi nam złych informacji. Wszyscy musimy znosić różne ograniczenia, ponosimy różne straty. Jakby tego było mało na niektórych spadają dodatkowe nieszczęścia. Młodzi ludzie, Teresa i Radek Wilkowie z Suszkowic utracili nieomal cały dorobek swojego pracowitego życia w pożarze który ogarnął ich nowowybudowany, kosztem ogromnych wyrzeczeń i ciężkiej pracy, dom. Czteroosobowa rodzina straciła dom oraz praktycznie cały zgromadzony w nim dobytek. Radek Wilk, to nie tylko młody i pracowity człowiek, sympatyk łowiectwa. To syn naszego Kolegi Bronka i brat Kolegi Sylwestra. Dom nie był ubezpieczony. Pomóżmy młodym stanąć na nogi, dołączmy do lokalnej społeczności która już pospieszyła z pomocą. Dołączmy do starej tradycji zbiórek na pogorzelców. Jak pomóc: skontaktuj się z rodziną, telefon kontaktowy 500 065 222 – Teresa Wilk. Chcesz zobaczyć pogorzelisko? Takie nieszczęście może spotkać każdego z nas.


Myśliwi pomagają
24.12.2019r.

Koleżanki i Koledzy, po raz kolejny pokazaliśmy, że myśliwi potrafią się dzielić i pomagać. Tym razem nasz wybór padł na Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Tarnowie Opolskim. O potrzebie niesienia pomocy tego typu placówką nie trzeba nikogo przekonywać. Niezawodny w takich sprawach Kol. Stefan Kulig uzgodnił z Dyrektor Domu Dziecka Panią Barbarą Milewską najpilniejszą potrzebę. Wybór padł na zmywarkę do naczyń, stara ledwie dyszała. Postanowiliśmy zakupić sprzęt o ustalonych wspólnie z Panią Dyrektor parametrach. Wybór padł na renomowaną firmę, żeby wstydu nie było. W poniedziałek 9 grudnia grupa myśliwych (Kol. Marek Bocianowski, Piotr Gajewski, Stefan Kulig, Andrzej Romanowicz, Robert Ryba), o umówionej godzinie, wraz ze świątecznym podarunkiem, opakowanym jak na podarunek przystało, zjawili się w Domu Dziecka. Oprócz AGD podopieczni otrzymali czekoladowy tort, na degustację którego zostaliśmy zaproszeni. W trakcie degustacji słodkości odbyła się pogadanka na tematy przyrodnicze i około łowieckie, a wdzięczni wychowankowie podarowali nam rękodzieło z masy solnej.
Być może to początek szerszej współpracy w zakresie edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Najważniejsze, że dzięki nam uśmiech zagościł na tak wielu twarzach.
Jeszcze tylko jutro z rana Kol. Robert Ryba podłączy zmywarkę i umieści pamiątkową tabliczkę od sponsora, a prezent zacznie pracować na codzienny uśmiech użytkowników.
Zapraszam do obejrzenia krótkiego mini reportażu z wizyty myśliwych w Domu Dziecka w Tarnowie OpolskimRatujmy wnuka naszego Kolegi
9.01.2020r.

Wnuk naszego Kolegi Władysława Raczka cierpi na mukowiscydozę. Wielopostaciowy przebieg tej choroby wymaga zróżnicowanego i drogiego leczenia, miesięczny koszt terapii w zależności od postępu choroby waha się od 800 do 3000 złotych. W Polsce tylko nieliczne leki na mukowiscydozę są refundowane. Dlatego pomóżmy poprawić jakość życia Wojtusia.
Jak pomóc ? Dowiesz się z ulotki.Polowanie wigilijne
24.12.2019r.

W dniu 24.12.2019r., na terenie obwodu nr 44 odbyło się wigilijne leśne polowanie zbiorowe. Polowanie wyjątkowe, drugie po polowaniu Hubertusowskim pod względem ważności w myśliwskim kalendarzu polowań zbiorowych w sezonie łowieckim. W polowaniu uczestniczyło zaledwie 20 myśliwych, pamiętajmy jednak, że w tym samym czasie Koledzy z Nysy polowali na obwodzie 115. Jak zwykle, w pierwszej kolejności, w tym dniu chodziło o dochowanie wierności tradycji, spotkanie z przyjaciółmi po strzelbie, połamanie się opłatkiem przez myśliwych i nagankę, złożenie życzeń, nie tylko tych świątecznych, ale również imieninowych, polowało aż trzech Adamów. W odprawie towarzyszyła nam również ekipa TVP Opole (redaktor Wojciech Bularz, zdjęcia Igor Krzysztof). Wynikiem rozmów z naszymi członkami było wyemitowanie w głównym wydaniu Kuriera Opolskiego jednoznacznie pozytywnego felietonu o polowaniu wigilijnym, zmianach w obowiązujących przepisach, oraz zagrożeniu ASF.
Tym razem nasz patron, Święty Hubert, wyjątkowo szeroko uśmiechnął się do solenizantów, Królem polowania został Kolega Adam Paszko (selekcyjny byk), a Królem pudlarzy Kolega Adam Borkowski (niecelny strzał do jelenia). Tytuł V-ce Króla przypadł Koledze Jackowi Fornolowi.
Na obwodzie 115 w tym dniu polowało sześciu Kolegów, Królem Polowania został Kolega Tomek Blacharski pozyskując bażanta.
Zapraszamy do obejrzenia garści zdjęć z polowania.
Tekst i zdjęcia: Marek Bocianowski
Dzik uratowany
5.08.2019r.

W dniu 5 sierpnia 2019 r. otrzymaliśmy sygnał od Pana Krystiana Woszka o dziku który wpadł w śmiertelną pułapkę – wyschniętą studnię na terenie porzuconych ogródków działkowych w Nowej Wsi Królewskiej. Na pomoc dzikowi pospieszył członek Zarządu Koła Kole Stefan Kulig, który wspólnie ze znalazcą nieszczęsnego dzika, podjęli próbę uwolnienia pechowca. Przy pomocy drabiny i linki udało się zwierzę bez obrażeń wydostać ze studni i uwolnić. W studni ratownicy dostrzegli kości innych zwierząt, co świadczy, iż studnia ta jest skuteczną i śmiertelną pułapką dla zwierząt.
Zdarzenie to wskazuje na istnienie potencjalnego zagrożenia nie tylko dla zwierząt, ale także dla ludzi (z terenem po byłych ogródkach działkowych sąsiaduje bezpośrednio użytek ekologiczny „Łąki w Nowej Wsi Królewskiej” i ścieżka edukacyjna, a więc tereny przeznaczone do celów turystycznych i edukacyjnych, co tylko zwiększa potencjalne zagrożenie). Tego rodzaju studnie grożą w przypadku wpadnięcia, doznaniem poważnych urazów, oraz trudnościami z samodzielnym wydostaniem się, co biorąc pod uwagę odosobnienie miejsca może mieć tragiczny finał. W przypadku gdy w studni byłaby woda (np. po ulewnych deszczach), zagrożenie jest jeszcze większe. W ocenie naszej teren ogródków działkowych należy spenetrować, zainwentaryzować istniejące zagrożenia a następnie je zlikwidować.
Kierując się troską o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta Opola wystosowaliśmy pismo do Urzędu Miasta Opola z prośbą o interwencję u właściciela terenu, oraz o poinformowanie nas o sposobie załatwienia sprawy, deklarując chęć współpracy – wskazanie przedmiotowej studni. O finale sprawy poinformujemy na naszej stronie www.
Wymownym jest również fakt, iż Pan Krystian Woszek, który znalazła nieszczęsne zwierzę w pułapce, o pomoc zwróciła się właśnie do myśliwych. Świadczy to o tym, że nadal przez znaczną część społeczeństwa jesteśmy postrzegani jako ludzie którym dobro przyrody leży na sercu i jesteśmy gotowi do podejmowania szybkich, zdecydowanych działań.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z akcji oswobodzenia dzika.
Tekst zamieszczono również w dziale Aktualności.

Tekst: Marek Bocianowski.
Zdjęcia: Stefan Kulig
Msza w intencji myśliwych z naszego Koła
30.11.2018r.

W piątek 30 listopada o godzinie 15:30 rozpoczęła się msza święta dziękczynna w intencji członków Koła Łowieckiego w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jadwigi w Opolu Malinie. Mszę odprawił proboszcz, Ksiądz Wojciech Czekała a koncelebrował Ksiądz dr Leonarda Makiola, proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Matki Boskiej Fatimskiej w Opolu Grudzicach. Msza stanowiła pierwszy etap świętowania 70-tej rocznicy powstania naszego Koła. Tematem przewodnim wygłoszonej homilii była postać św. Huberta – patrona leśników i myśliwych, oraz rola myśliwego we współczesnym świecie. W czasie mszy ze sztandarem naszego Koła wystąpił poczet sztandarowy w skłądzie: dowódca pocztu Jacek Fornol, sztandarowy Andrzej Raczek, asystujący Adam Borkowski. Zapraszam do obejrzenia zdjęć wykonanych w trakcie nabożeństwa.


Tekst: Marek Bocianowski
Zdjęcia: Stefan KuligPolowa Msza Hubertusowska
27.10.2018r.

W dniu 27.10.2018r., pod obeliskiem upamiętniającym 60-lecie naszego koła, odbyła się dziesiąta już w historii naszego koła, polowa Hubertusowska msza święta. Prawie jak zwykle pogoda dopisała. Dopisała również frekwencja, we mszy uczestniczyli członkowie koła, ich rodziny i przyjaciele, mieszkańcy okolicznych miejscowości: Maliny i Grotowic, oraz pomocnicy biorący udział w polowaniu. Posługę kapłańską dokonał nasz Kolega ksiądz Janusza Konowalski. Jak zwykle zadbano o oprawę: drewniany ołtarzu wykonanym przez Kolegów Tomasza i Józefa Kowoli nakryła misternie ozdobionym obrusem Koleżanka Marzena Kurowska, na ołtarzu stanął krucyfiks i lichtarze Kolegi Michała Skibińskiego, wspaniały przykład sztuki łowieckiej. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta sponsorowana przez Kolegów Mientusów, a na mszę sygnałem „Zbiórka” wzywali nasi sygnaliści, Cezary Bąk, Kowalik Werner i Rybarczyk Reiner. W tym roku zarząd zrezygnował z wręczenie wyróżnień honorowych Lisiarz Sezonu, oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, przenosząc te wydarzenia na dzień obchodów 70-lecia naszego Koła. Na zakończenie wszystkich uczestników mszy zaproszono na przepyszny jabłkowy i makowy kołocz, oraz gorącą kawę i herbatę, do wyboru. Zarząd Koła składa podziękowania wszystkim członkom koła którzy zaangażowali się w organizację tegorocznej mszy Hubertusowskiej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Zdjęcia Stefan Kulig, tekst: Marek Bocianowski


Zima - trudny czas dla zwierząt
19.02.2018r.

W dniu 19.02.2018 roku odbyło się kolejne spotkanie z uczniami klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Makowicach. Tematem przewodnim spotkania była zima jako trudny czas dla zwierząt. Skupiliśmy się na trzech głównych pytaniach: Jakie ptaki odlatują do ciepłych krajów?
Czy zwierzęta zmieniają futro z letniego na zimowe?
Jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy?
Dzieci dowiedziały się, iż zwierzęta muszą solidnie przygotować się do zimy. Ptaki które odlatują do ciepłych krajów naszej pomocy nie oczekują. Ale są również ptaki takie jak łabędzie czy dzikie kaczki które można coraz częściej w czasie zimy u nas spotkać. Śpiochem zimowym nazwaliśmy niedźwiedzia brunatnego, który podczas prawdziwej zimy zapada w sen zimowy. Zwierzęta leśne aktywne podczas zimy takie jak wilk, jeleń, sarna, zając czy dzik potrzebują pomocy człowieka aby przetrwać. Dokarmiane są przez myśliwych i leśników. Ważne jest aby pokarm był zdrowy i im nie szkodził. Dokarmiamy je warzywami, sianem bądź zbożami. Dzieci dokarmiają ptaki w karnikach zrobionych własnoręcznie bądź zakupionych. Skupiają się na tym aby pokarm był dobry, nie był słony i zepsuty. Dowiedziały się iż słodyczami ptaków nie dokarmiamy. Podczas spotkania nauczyły się piosenki o dziku . Rozdałam iż medale przyjaciół lasu i Quizy przyrodnicze w celu poszerzenia wiedzy edukacyjnej w tematyce przyrodniczej.

Tekst: Anna Baranowska Żabińska
Zdjęcia: Anna Baranowska Żabińska

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

„Darz Bór leśni mieszkańcy”
13.11.2017r.

„Darz Bór leśni mieszkańcy” pod takim hasłem odbyło się kolejne spotkanie z uczniami klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Makowicach w dniu 13.11.2017 roku. Dzieci podczas spotkania poznały leśnych mieszkańców, zarówno zwierzęta jak i ptactwo. Zaznajomiły się z gwarą łowiecką dotyczącą jelenia, sarny, dzika, daniela, łosia, muflona, lisa, zająca, kaczki krzyżówki oraz borsuka. Poznały również kuropatwę, bażanta, kunę leśną, szopa pracza, jenota i norkę amerykańską. Dowiedziały się, iż sarna nie jest żoną jelenia. Niestety bardzo często zarówno dzieci jak i osoby dorosłe nie wiedzą, że jeleń i sarna są dwoma odrębnymi gatunkami zwierząt. Temat zwierząt leśnych i ich rodzin zaciekawił bardzo uczniów. Pojęcie gwary łowieckiej wzbudziło wiele uśmiechu na twarzy najmłodszych słuchaczy naszej pogadanki. Kolejnym akcentem edukacyjnym było rozłożenie maty edukacyjnej na której dzieci porozkładały poznane zwierzęta i ptaki zamieszkujące zarówno las jak i teren zamieszkany przez człowieka którym była leśniczówka. Pojawiło się pojęcie leśniczego, myśliwego, ambony, paśnika i lizawki. Podczas podziału na grupy dzieci układały puzzle, malowały kolorowanki i rozwiązywały labirynty związane z tematem spotkania. Na zakończenie spotkania rozdałam uczniom linijki edukacyjne ze zwierzętami łownymi. No i oczywiście umówiliśmy się na kolejne spotkanie tym razem w grudniu.


Tekst: Anna Baranowska Żabińska
Zdjęcia: Anna Baranowska Żabińska

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Msza w intencji myśliwych z naszego Koła
3.11.2017r.

W piątkowy wieczór 3 listopada 2017 o godzinie 18.00 w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jadwigi w Opolu Malinie odprawiona została uroczysta Msza święta w intencji członków naszego koła, zarówno tych żyjących jak i zmarłych. Tematem przewodnim wygłoszonej homilii była postać św. Huberta – patrona leśników i myśliwych. Urodził się około 655 roku w Brabancji. Pochodził z arystokratycznego rodu. Niektóre źródła podają, iż jego ojcem był książę Tuluzy, Bertrand. Zgodnie z legendami, w młodości miał być Hubert wyjątkowym utracjuszem, nicponiem, hulaką i rzecz jasna zapalonym myśliwym.
Anslem Grün w publikacji „Pięćdziesięciu wspomożycieli” pisał, iż powodem owego zatracania się w przyjemnościach świata była śmierć Floribiany z Löwen - żony Huberta. Razu pewnego wybrał się nawet Hubert na łowy w Wielki Piątek! Tamtego dnia ukazał mu się jednak w leśnej gęstwinie jeleń z jaśniejącym w porożu krzyżem. Gdy późniejszy święty chciał go ustrzelić, ten przemówił do niego ludzkim głosem, prosząc myśliwego o darowanie mu życia, następnie zaś upomniał go, by nie uganiał się za zwierzyną oraz pokusami ówczesnej epoki, kiedy przecież zagrożona jest jego dusza. Zdumiony Hubert po tak niecodziennym spotkaniu, postanowił jak najszybciej się nawrócić. Jedne źródła podają, iż rozdał swój majątek ubogim i na jakiś czas został pustelnikiem, inne, że bezzwłocznie przybył na dwór świętego Lamberta, by zostać jego uczniem. Po śmierci swego nauczyciela i mentora to właśnie jemu przypadł zaszczyt pełnienia funkcji biskupa Maastricht. Nazywano go apostołem Ardenów, gdzie pełnił działalność misyjną. Wiemy także, że gdy Maastricht zagrażali Normanowie, przeniósł swą biskupią stolicę do Liège. Miał też posiadać dar uzdrawiania zarówno ludzi, jak i zwierząt. Był niezwykle popularny w średniowieczu, zwłaszcza na dworach królewskich i książęcych, gdzie rozkochani w polowaniach monarchowie przyznawali ordery jego imienia. Najsłynniejszym odznaczeniem tego rodzaju jest Hausritterorden vom Heilge Hubertus Królestwa Bawarii. Widziano w nim także jednego z czterech Marszałków Bożych. To właśnie on oraz święci Korneliusz, Antoni Pustelnik i Kwiryn z Neuss mieli – według ludowych wierzeń – być szczególnie blisko Bożego tronu, dzięki czemu modlitwy kierowane do Stwórcy za ich wstawiennictwem miały być niezwykle skuteczne.
Zmarł Hubert 30 maja 727 roku w Tervueren, miejscowości leżącej w pobliżu Brukseli. Nasze Koło Łowieckie reprezentowane było przez poczet sztandarowy, członków zarządu koła, koleżankę oraz kolegów myśliwych wraz z rodzinami. W ramach oprawy muzycznej wykorzystane zostały sygnały myśliwskie wykonane przez naszego kolegę Ditmara Piechaczka. Zapraszam do obejrzenia zdjęć wykonanych w trakcie nabożeństwa.
Tekst: Anna Baranowska Żabińska
Zdjęcia: Anna Baranowska Żabińska i Marek Bocianowski

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Nowy rok szkolny z myśliwymi
9.10.2017r.

„Las i jego mieszkańcy wspólnym naszym dobrem” pod takim hasłem odbyło się spotkanie z uczniami klas 1-3 Szkoły Podstawowej w Makowicach w dniu 09.10.2017 roku. Spotkanie podzieliłam na trzy grupy tematyczne. Pierwszy blok tematyczny brzmiał: Co daje nam las?. Skupiliśmy się na takich zagadnieniach jak czyste powietrze, las jako ostoja cennych ptaków, las jako dom zwierząt, zielona apteka, miejsce odpoczynku, natchnienie artystów, przysmaki lasu, pasja łowiecka, drewno cennym materiałem, miejsce pracy. Wspólnym wnioskiem po przeprowadzeniu rozmowy z dziećmi było stwierdzenie, iż las jest bezcennym dobrem, o który powinniśmy szczególnie dbać. Kolejny blok obejmował pojęcie bezpiecznego lasu. Dzieci dowiedziały się, jak należy ubrać się do lasu i zabezpieczyć przed kleszczami. Poznały roślinny leśne. Rozmawialiśmy na temat zachowania ciszy w lesie i jak to jest istotne dla zwierząt. Temat bezpiecznego biwakowania wśród dzieci wywołał sporą dyskusję, ponieważ dowiedziały się, iż w lesie nie można palić ogniska. Dowiedziały się jak należy się zachować aby spacer w lesie był bezpieczny gdy zbliża się burza albo jak zachować się w lesie gdy się zgubimy. Poruszyliśmy temat zaśmiecania lasu przez człowieka. Podsumowując drugi blok tematyczny doszliśmy do wniosku iż w lesie człowiek jest jedynie gościem i zawsze należy szanować prawa jego mieszkańców. Ostatnim blokiem tematycznym był pożar w lesie. Tutaj poruszyliśmy takie tematy jak: dlaczego lasy tak szybko się palą?, jak należy się zachować podczas pożaru w lesie?, jakie zagrożenia pożarowe występują w lesie?, zbiorniki przeciwpożarowe, wypalanie traw w lesie. Podsumowaniem trzeciego bloku było stwierdzenie, iż z jednego drzewa można zrobić tysiąc zapałek, ale wystarczy jedna zapałka, żeby zniszczyć tysiące drzew. Sporo czasu zajęła nam rozmowa o zwierzętach leśnych. I jest to temat kolejnego mojego spotkania z dziećmi w tej szkole. Podczas spotkania dzieci podzieliły się na dwie grupy aby poukładać puzzle i klocki drewniane ze zwierzętami leśnymi. Zajęliśmy się również malowaniem kolorowanek. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym sprzątaniem terenu szkoły i boiska. Miłym akcentem było również rozdanie uczniom planów lekcji ze zwierzętami leśnymi i zakładek do książek z lisem. Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w szkole jak i nowy rok edukacji ekologiczno-łowieckiej przeprowadzany przez Koło Łowieckie nr 3 Lis w Opolu. Zapraszam do obejrzenia zdjęć.

Tekst i zdjęcia: Anna Baranowska Żabińska

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Z pielgrzymką do Matki Boskiej
8.10.2017r.

W dniu 8 października 2017 roku odbyła się tradycyjna pielgrzymka myśliwych i leśników na Górę św. Anny, miejsca szczególnego znaczenia dla ludzi mieszkających w rejonie śląska opolskiego i nie tylko. Przybyłe poczty sztandarowe reprezentowały koła łowieckie okręgów opolskiego, katowickiego i częstochowskiego. Do zebranych dołączyła pielgrzymka piesza, która już 7 października 2017 wyruszyła z Bytomia aby punktualnie w niedzielę o godz. 10:00 pojawić się na uroczystościach.
O tej właśnie porze, wprowadzeniem sztandarów rozpoczęła się uroczysta msza święta koncelebrowana w intencji myśliwych i leśników oraz za ich rodziny. W homilii zaznaczono istotne znaczenie jakie odgrywają myśliwi w procesie dbania o ekosystem, będącym dobrem nas wszystkich.
Rola myśliwego, jak podkreślono w homilii, nie ogranicza się li tylko do działań jakie uwypuklają, oczywiście w sposób negatywny, będące w natarciu rzesze pseudo obrońców tego czy też tamtego. Rola ta jest od wielu wieków istotnym elementem równowagi naszego środowiska naturalnego i to w szerokim słowa tego znaczeniu.
Oprawę muzyczną stanowiły połączone zespoły trębaczy myśliwskich w stroju es (trudne i ciekawie brzmiące instrumenty) Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Na takich uroczystościach nie mogło oczywiście zabraknąć zespołu Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu pod batutą kol. Włodzimierza Śmiechowskiego. Zespół ten był muzycznie odpowiedzialny za logistykę przemarszów. Marsze myśliwskie, w wykonaniu zespołu, nadawały rytm wszelkim przemieszczeniom się uczestników uroczystości.
Koło nasze oficjalnie reprezentowane było przez poczet sztandarowy w skład którego weszli Koledzy Adam Małek, Adam Borkowski, Jacek Fornol a także przez kol. Ditmara Piechaczka, który wystąpił w ramach zespołu trębaczy myśliwskich ZO PZŁ w Opolu.
Wspaniałym akcentem kończącym uroczystości pielgrzymki myśliwskiej było zaznaczenie, że to właśnie na opolszczyźnie w pobliżu terenów strzelnicy myśliwskiej w Opolu - Grudzicach rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji Myśliwskiej. Obiektu, w którego murach kolejne pokolenia miłośników przyrody będą mogły w sposób zgodny z najnowszymi standardami nabywać wiedzę z zakresu ochrony przyrody, etyki łowiectwa i zwyczajów myśliwskich, wiedzę tak potrzebną do zarządzania zasobami naturalnymi.
Po zakończeniu uroczystości oficjalnych nutami sygnału "Na Posiłek" zaproszono gości na coś słodkiego w tradycyjnym śląskim wydaniu no i oczywiście na talerz wyśmienitej myśliwskiej grochówki. Zapraszamy wszystkich za rok na górę Chełmską do sanktuarium znanego u nas i nie tylko, jako "Góra św. Anny" na kolejne spotkanie zgodne z kanonami naszej pasji.

Tekst i zdjęcia: Ditmar Piechaczek

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

„DARZ BÓR – DASZ KREW”
01.08.2017r.

Od 26 lipca do końca sierpnia br. trwa ogólnopolska zbiórka krwi organizowana z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego przy współpracy 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Jeśli chcesz przyłączyć się do akcji, podczas oddania krwi bądź jej składników, podaj hasło: „DARZ BÓR - DASZ KREW”. Umożliwi to identyfikację krwi oddanej przez myśliwych i umożliwi podsumowanie akcji. Więcej przydatnych informacji znajdziesz na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu.

Nowe zagrożenie dla rodzimej fauny - szakal złocisty
05.07.2017r.

Gatunki obce stanowią śmiertelne zagrożenie dla przedstawicieli ojczystej fauny, stanowiąc dziś główną przyczynę wymierania gatunków w skali planety. W naszych warunkach najlepszym przykładem może być inwazja norki amerykańskiej która spowodowała wyginięcie norki europejskiej, bez najmniejszego udziału myśliwych, nowoczesnego rolnictwa czy przemysłu. Ostatni głośno o pojawianiu się szakala złocistego, co wywołuje niepokój w kręgach przyrodników, ale także myśliwych zainteresowanych z przyczyn oczywistych ochroną rodzimej fauny przed egzotycznymi drapieżnikami. W związku z doniesieniami o pojawianiu się w naszym kraju osobników szakala złocistego, Ministerstwo Środowiska zaleciło Polskiemu Związkowi Łowieckiemu i Lasom Państwowym raportowanie wszelkich przypadków zarejestrowania tego gatunku (zdjęcia z fotopułapek, obserwacje, znalezione martwe osobniki). W załączeniu przedmiotowe pismo DL-III.670.19.2017.JC Ministerstwa Środowiska i pismo DL-III.670.19.2017.JC Zarządu Głównego PZŁ. Zarząd Koła oczekuje na wszelkie informacje o pojawie tego gatunku, nie tylko od myśliwych, ale od wszystkich sympatyków łowiectwa i ochrony przyrody. Pamiętajmy, iż gatunki obce stanowią śmiertelne zagrożenie dla ojczystej fauny.

Msza w naszej intencji
5.11.2016r.

W sobotę 05 listopada 2016 roku o godz.: 18.00 odprawiona została w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu - Groszowicach uroczysta msza koncelebrowana w intencji „Leśników, Myśliwych, Pomocników i wszystkich kochających przyrodę,,. Nasze Koło Łowieckie reprezentowane było przez poczet sztandarowy, członków zarządu oraz kolegów myśliwych. W koncelebrze udział wzięli: Ksiądz Proboszcz - Norbert Dragon oraz Ojciec Kamilianin - Tadeusz Dyl z Tybilisi, stolicy Gruzji, gość groszowickiej parafii, który w swoim kazaniu opowiedział o przepięknej gruzińskiej krainie, nawiązując do tamtejszych legend i przekazów myśliwskich w sposób niezwykle barwny przybliżył obecnym ten rejon świata. Tym razem w ramach oprawy muzycznej wykorzystane zostały sygnały i marsze myśliwskie wykonywane przez kol. Ditmara Piechaczka w duecie z organami kościelnymi na których grał p. Tomasz Fronia. Połączenie instrumentu dętego obsługującego niespełna 6 dźwięków naturalnych z organami mającymi do dyspozycji ponad 1000 piszczałek w prawie 12 oktawach było dla obydwu muzyków, jak się obecnie popularnie mówi, nie lada wyzwaniem logistycznym. Po zakończeniu uroczystości mieliśmy okazję zamienić parę słów z gościem z Gruzji, rozmowę zainicjował Ojciec Kamilianin konkretnym stwierdzeniem - no to teraz na polowanie - a po chwili dodał, tropy niedźwiedzi to u nas normalka, przed wyjazdem do Polski zauważyłem nowe w naszym ogrodzie- zapraszam do nas. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z nabożeństwa.


Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Msza w naszej intencji
3.11.2016r.

W dniu 3 listopada, czyli w święto naszego patrona, w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Jadwigi w Opolu Malinie odbyła się msza święta w intencji wszystkich żyjących członków naszego koła, oraz za spokój duszy tych którzy odeszli z naszego grona na wieczne łowy. W nabożeństwie oprócz członków naszego koła, naszych rodzin i sympatyków uczestniczyli również mieszkańcy Maliny. Nabożeństwu towarzyszyła specjalna oprawa: poczet sztandarowy, oraz modlitwa pod ołtarzem Św. Huberta. Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z nabożeństwa.


Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Kolega Ditmar Piechaczek o Hubertusie w radiu DOXA
03.11.2016r.

Nasz Kolega Ditmar Piechaczek w dniu 3 listopada gościł w Radiu DOXA. W ciepłej i przyjaznej rozmowie z redaktorem Jakubem Malcem przybliżał słuchaczom tradycje związane ze świętem naszego patrona, Świętym Hubertem. Dzięki uprzejmości Radia DOXA, poprzez naszą stronę można odsłuchać audycję, warto:Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Polowa Msza Hubertusowska
29.10.2016r.

W dniu 29.10.2016r., pod obeliskiem upamiętniającym 60-lecie naszego koła, odbyła się ósma już w historii naszego koła, polowa Hubertusowska msza święta. Prawie jak zwykle dopisała. Dopisała również frekwencja, we mszy uczestniczyli członkowie koła, ich rodziny i przyjaciele, mieszkańcy okolicznych miejscowości: Maliny i Grotowic, oraz pomocnicy biorący udział w polowaniu. Posługę kapłańską dokonał nasz Kolega ksiądz Janusza Konowalski. Jak zwykle zadbano o oprawę: drewniany ołtarzu wykonanym przez Kolegów Tomasza i Józefa Kowoli nakryła misternie ozdobionym obrusem Koleżanka Marzena Kurowska, na ołtarzu stanął krucyfiks i lichtarze Kolegi Michała Skibińskiego, wspaniały przykład sztuki łowieckiej. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta sponsorowana przez Kolegów Mientusów, a na mszę sygnałem „Zbiórka” wzywali nasi sygnaliści, Cezary Bąk i Ditmar Piechaczek. Bezpośrednio po mszy, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Kolega, nastąpiło po raz trzeci w historii naszego koła, wręczenie wyróżnień honorowych Lisiarz Sezonu, oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego. O szczegółach można przeczytać w osobnych wpisach.
Na zakończenie wszystkich uczestników mszy zaproszono na przepyszny jabłkowy i makowy kołocz, oraz gorącą kawę.
Zarząd Koła składa podziękowania wszystkim członkom koła którzy zaangażowali się w organizację tegorocznej mszy Hubertusowskiej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Zdjęcia i tekst: Marek Bocianowski

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Z wizytą w Nadleśnictwie Opole
30.05.2016r.

W dniu 30.05.2016 udałam się wraz z grupą przedszkolaków z Przedszkola w Makowicach i uczniów Szkoły Podstawowej w Makowicach do Nadleśnictwa Opole. Wizyta rozpoczęła się od zajęć edukacyjnych które poprowadziła Specjalista d/s Edukacji, Pani Natalia Złotek. Dzieciaki poznały dzikie zwierzęta, dowiedziały się jaka jest różnica między rogami a porożem oraz poszerzyły swoja wiedzę odnośnie kleszczy i choroby którą przenoszą czyli boreliozy. Mogły również zobaczyć korniki oraz wiele dzikich zwierząt i ptaków. Kolejnym bardzo interesującym punktem spotkania było odwiedzenie multimedialnej sali na której znajduje się wystawa przedstawiająca życie lasu i jej mieszkańców w rytmie czterech pór roku. Nasi mali słuchacze porozsiadali się na poduszkach i z zaciekawieniem słuchali opowiadania o lesie i towarzyszących opowieści efektów specjalnych, którymi były odgłosy burzy letniej burzy, czy podmuchy zimnego wiatru. Miłym akcentem spotkania było wspólne pieczenie kiełbasek które dzieciakom bardzo smakowały. Pogoda dopisała i z dużym zadowoleniem dzieciaków udaliśmy się w drogę powrotną do naszych domów. Dziękujemy Nadleśnictwu za możliwość uczestnictwa w takich zajęciach. Wyprawa do Opola odbyła się oczywiście z inspiracji myśliwych z naszego koła.

Tekst i zdjęcia: Anna Baranowska Żabińska
Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Myśliwi czytają dzieciom
22.04.2016r.

W dniu 22 kwietnia po raz kolejny miałam okazję się spotkać z najmłodszymi z przedszkola w Makowicach. Włączając się w akcję "Cała Polska czyta dzieciom" której misją jest wspieranie zdrowia emocjonalnego, psychicznego, umysłowego i moralnego dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne, promocyjne i lobbingowe. Jak przekonują członkowie Fundacji "ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom", czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie, codziennie – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość. Ja przeczytałam dzieciaczkom bajkę pt. Niebieskie pióro. Bajka opowiadała o Laurze która wybrała się na wakacje do swoich dziadków na wieś. Laura wybrała się z dziadkiem na grzyby do lasu. Bardzo się bała ponieważ w lesie nigdy nie była. Grzyby znała tylko ze sklepu. Dziewczynka po raz pierwszy zobaczyła zająca, usłyszała odgłosy wielu ptaków, zobaczyła motyla i kolorową polanę. Wytłumaczyłam maluchom iż ważne jest aby odpowiednio się ubrać do lasu i wziąć ze sobą odpowiedni ekwipunek. Powiedziałam im, że bardzo ważne jest zachowanie w lesie ciszy aby nie płoszyć leśnych zwierząt. Dzieciaki poznały wiele gier które można wykorzystać do zabawy w lesie i dowiedziały się że można grać na trawie lub żołędzia użyć jako gwizdka. Poznały tropy zwierząt takich jak sarna, jeleń szlachetny, dzik, wiewiórka, zając i ryś. Nie obyło się również na spotkaniu bez malowaniu obrazków ze zwierzętami leśnymi. Tego dnia obchodzony był również Dzień Ziemi. Wzięliśmy worek na śmieci i wyruszyliśmy posprzątać otaczający nasze małe podwórko przedszkolne świat. Aby uszczęśliwić gromadkę dzieci jeszcze bardziej postanowiłam im zrobić niespodziankę i rozdać słodkości.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu ze spotkania z przedszkolakami.

Tekst: Anna Baranowska Żabińska

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

50 bażantów na DZIEŃ ZIEMI
22.04.2016r.

W dniu równonocy wiosennej, od 1969 roku w wielu państwach obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym roku Dzień Ziemi przypadł na piątek 22 kwietnia. Zarząd Koła postanowił wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Opole zaprosić młodzież z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu i wspólnie wypuścić na wolność 20 z pośród 50 przygotowanych do wsiedlenia na ten dzień bażantów. Postanowiono również wykorzystać to wydarzenie medialnie, dla zwrócenia uwagi lokalnej społeczności na problemy zwierzyny drobnej, która przecież jest tylko wąskim wycinkiem miejscowej fauny, a jej problemy odzwierciedlają problemy całego ekosystemu. Do mediów wysłano informację prasową informującą o planowanym wydarzeni, oraz przygotowano szerszą informację o naszym kole.
W zorganizowanie wydarzenia zaangażowali się Koledzy: Marek Bocianowski, Józef Kowal, Stefan Kulig, Andrzej Romanowicz i Waldemar Wilk. Nadleśnictwo Opole zorganizowało transport. Młodzieżą opiekował się Pan Piotr Żarczyński. Media dopisały, pojawiła się Telewizja Polska Oddział Opole i Radio Opole. Dopisała również pogoda, było wprawdzie chłodno i wietrznie, ale słonecznie, bez kropli deszczu.
Może nie było to pokazowe wsiedlenie, ale za to niezwykłe przeżycie dla młodzieży i rzadka okazja dla dziennikarzy. Każdy mógł z bliska zobaczyć bażanty, oraz zaczerpnąć garść informacji o współczesnych zagrożeń dla świata przyrody. Dla wszystkich przygotowano też słodki poczęstunek: jak przypadło na Dzień Ziemi nie słodycze lecz wspaniałe polskie jabłka i niegazowana woda mineralna.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z Dnia Ziemi w naszym kole.

Zdjęcia: Marek Bocianowski, Stefan Kulig, archiwum Nadleśnictwa Opole
Tekst: Marek Bocianowski

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Msza Hubertusowska w łowisku
7.11.2015r.

W dniu 7.11.2015r., pod obeliskiem upamiętniającym 60-lecie naszego koła, odbyła się siódma w historii naszego koła, polowa Hubertusowska msza święta. Prawie jak zawsze pogoda dopisała (tylko w roku 2014 lekki opad deszczu uprzykrzał nabożeństwo). Frekwencja dopisała, we mszy uczestniczyli członkowie koła, ich rodziny i przyjaciele, mieszkańcy okolicznych miejscowości: Maliny i Grotowic, oraz pomocnicy biorący udział w polowaniu. Posługę kapłańską dokonał nasz Kolega ksiądz Janusza Konowalskiego. Jak zwykle zadbano o oprawę: drewniany ołtarzu wykonanym przez Kolegów Tomasza i Józefa Kowoli nakryła misternie ozdobionym obrusem Koleżanka Marzena Kurowska, na ołtarzu stanął krucyfiks i lichtarze Kolegi Michała Skibińskiego, wspaniały przykład sztuki łowieckiej. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta sponsorowana przez Kolegów Mientusów, oraz nasi sygnaliści Cezary Bąk i Ditmar Piechaczek.
Bezpośrednio po mszy, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Kolega Prezes wręczył po raz drugi w historii koła wyróżnienia honorowe Lisiarz Sezonu. O szczegółach można przeczytać w osobnym wpisie.
Następnie dokonano rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego, o czym również można przeczytać w osobnym wpisie.
Na zakończenie wszystkich uczestników mszy zaproszono na przepyszny śliwkowy kołocz, gorącą kawę lub herbatę, co komu bardziej pasowało. Zarząd Koła składa podziękowania wszystkim członkom koła którzy zaangażowali się w organizację tegorocznej mszy Hubertusowskiej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.

Zdjęcia: Marek Bocianowski, Wiesław Kołodziej
Tekst: Marek Bocianowski

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Monitoring lisów zakończony
29.12.2014r.

Jak poinformował nas Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, badania monitoringowe odstrzelonych lisów na poziom przyjęcia szczepionki oraz stopień uodpornienia, zostają wstrzymane z dniem 1 stycznia 2015r. Jednocześnie Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii złożył podziękowania całej Braci Myśliwskiej za współpracę która trwała nieprzerwanie od 1995r. Również Powiatowi Lekarze Weterynarii w Opolu i Nysie wystosowali stosowne pisma, zawierające oprócz informacji o zakończeniu akcji, podziękowania dla członków naszego koła za wieloletnią współpracę. Do podziękowań tych dołącza się Zarząd Koła, który pragnie wyrazić podziękowania, wszystkim kolegom którzy przez 10 lat dostarczali odstrzelone lisy do placówek weterynaryjnych. Koledzy: przez 10 lat nieodpłatnie dostarczyliście do placówek weterynaryjnych blisko 80 lisów odstrzelonych w obwodach 44 i 115 wnosząc wymierny wkład w zwalczanie tej groźnej i nieuleczalnej choroby zwierząt i ludzi na Opolszczyźnie, w zwalczanie zakończone sukcesem.

Dlatego też wpis ten zamieszczamy w dziale poświęconym INICJATYWĄ SPOŁECZNYM.

Polowa msza Hubertusowska
8.11.2014r.

W dniu 8.11.2014r., pod obeliskiem upamiętniającym 60-lecie naszego koła, odbyła się szósta już w historii naszego koła, polowa Hubertusowska msza święta. Po raz pierwszy pogoda nie dopisała, lekki opad deszczu nie odstraszył jednak członków koła, ich rodzin i mieszkańcy okolicznych miejscowości: Maliny i Grotowic. Posługę kapłańską dokonał nasz Kolega ksiądz Janusza Konowalskiego. Po raz pierwszy msza odprawiona została przy ołtarzu wykonanym przez naszych stażystów: Tomasza i Józefa Kowol. Bezpośrednio po mszy, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Kolega Prezes wręczył po raz pierwszy w historii koła wyróżnienia honorowe Lisiarz Sezonu. Pierwszymi Lisiarzami Sezonu zostali Koledzy Waldemar Siekierka (obwód 44) i Tomasz Blacharski (obwód 115). Miano I-go v-ce Lisiarza Sezonu uzyskali Koledzy Erwin Kowalik (obwód 44) i Stanisław Iżycki (obwód 115), a miano II-go v-ce Lisiarza Sezonu uzyskali Koledzy Grzegorz Przydatek (obwód 44) i Henryk Kwik (obwód 115). Sukcesu Kolegom serdecznie gratulujemy. Zarząd Koła składa podziękowania wszystkim członkom koła którzy zaangażowali się w organizację tegorocznej mszy Hubertusowskiej. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Zdjęcia: Stefan Kulig
Tekst: Marek Bocianowski

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Przedszkolaki z Makowic wyruszyły w Leśną Przygodę
6.11.2014r.

Pięknego jesiennego poranka, 6 listopada 2014 roku, wybrałam się na spotkanie z najmłodszymi do przedszkola w Makowicach. Na spotkanie zabrałam karnik dla ptaków, zwierzaki leśne oraz kapelusz i lornetkę. Podczas drogi na spotkanie nie odbyło się bez przygód. Ale udało się bezpiecznie oraz z rekwizytami dotrzeć do celu. Tematem przewodnim spotkania był Pan Leśniczy, zwierzęta leśne i ich dokarmianie w czasie zimy. Dzieci zaznajomiły się z zasadami panującymi w lesie. Spotkanie rozpoczęłam od opowiadania o Panu leśniczym. Ku mojemu zdumieniu grupa przedszkolaków była obeznana dość dobrze w temacie opowiadania. Dowiedziałam się również, że przedszkolaki w czasie zimy zajmują się dokarmianiem ptaków przylatujących do przedszkola i mają swój karmik. Tak więc z ogromną radością zostawiłam im pokarm dla ptaków który przekazałam małej Marlence. Każde dziecko chciało wyglądać jak leśnik więc była okazja do przymierzenia kapelusza i potrzymania lornetki w swoich małych rączkach. Częścią praktyczną spotkania było wspólne malowanie. Dziecięca fantazja podczas malowania nie znała granic, tak więc piesek został pomalowany na fioletowo a sarenka otrzymała nawet 4 kolory. Dużą radość sprawiło również wspólne oglądanie bajek o lesie i jego mieszkańcach. Dzieci na koniec spotkania otrzymały dyplom za zdobycie wiedzy o lesie i słodki upominek który przyprawił najmłodszych o jeszcze większy uśmiech na twarzy.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Tekst: Anna Baranowska Żabińska
Zdjęcia: Anna Baranowska Żabińska

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Opolska „Siódemka” na strzelnicy
9.10.2014

W czwartek 9 października na Strzelnicę Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu – Grudzicach zawitała młodzież ze Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jakuba Kani w Opolu. Uczniów klasy I, II i III po Ścieżce Edukacji Przyrodniczo Łowieckiej oprowadzał członek naszego Koła, Kolega Adam Paszko. Uczniowie kl. II przeprowadzili wywiad z wybranym drzewem, a pozostali poszukiwali darów jesiennego lasu. Nie zabrakło czasu na odwiedzenie podopiecznych w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, oraz na zabawę i kiełbaskę przypiekaną na prawdziwym ognisku.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Tekst i zdjęcia: Marek Bocianowski.

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Z wizytą w Nowej Wsi Królewskiej
20.09.2014

Rada Dzielnicy Nowa Wsi Królewska zorganizowała zabawę dla dzieci i młodzieży z Nowej Wsi Królewskiej pod nazwą Gra Wiejska. Jej uczestnicy musieli, w celu odnalezienia ukrytego skarbu, pokonać trasę na której znajdowały się "punkty kontrolne". W punktach czekały na młodzież zadania do wykonania, oraz pytania przygotowane przez myśliwych i leśników, a dotyczące roślin i zwierząt leśnych. Na zakończenie imprezy, jej uczestnicy spotkali się przy wspólnym ognisku z zaproszonymi gośćmi: Kolegą Darkiem Kowalewskim z KŁ Nr 10 Szarak w Opolu, oraz reprezentującymi nasze Koło, Kolegami Markiem Bocianowskim (występującym w podwójnej roli leśnika i myśliwego) i Ditmarem Piechaczkiem który sygnałami myśliwskimi potrafi przykuć uwagę nawet najbardziej rozbawionej młodzieży. Spotkanie stało się okazją do przedstawienie szeregu ciekawych informacji o lesie i ich mieszkańców, a także o roli myśliwych w utrzymaniu równowagi w środowisku przyrodniczym. Zwycięzcą gry wręczono nagrody ufundowane przez Nadleśnictwo Opole i nasze Koło. Kolega Prezes reklamował również nasz opolski łowiecki kwartalnik Z KNIEI.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Tekst: Marek Bocianowski.
Zdjęcia: Karina Piechota.

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Lis, ZOTT i Leśnicy po raz drugi razem
27.09.2014

W dniu 27 września 2014 roku, na terenie dzierżawionego przez nasze Koło obwodu nr 44, w lesie nieopodal Suchego Boru odbyło się wspólne sadzenie lasu: przez dzieci, myśliwych i leśników. Inicjatorem akcji była Firma ZOTT Producent Mlecznych Rozkoszy, która już po raz drugi uczestniczy w ogólnoeuropejskiej inicjatywie „Plant for the Planet”. Głównym założeniem tego programu jest zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką ekologiczną. Firma ZOTT, wzorem roku ubiegłego, o pomoc zwróciła się do Nadleśnictwa Opole, którego z kolei wypróbowanym partnerem jest nasze Koło. Animatorem akcji z ramienia Firmy ZOTT była pani Ewelina Czuczma. W sadzeniu lasu uczestniczył również z-ca Prezydenta Miasta Opola Krzysztof Kawałko.
Firma ZOTT zorganizowała transport dzieci, sfinansowała zakup sadzonek, leśnicy przygotowali powierzchnię do odnowienia, specjalnie przygotowując glebę, aby młodzież nie miała kłopotów z sadzeniem. Nasi Koledzy zadbali o organizację ruchu, pomoc przy cięższych pracach i pomoc leśnikom w zorganizowaniu pracy dla blisko 80-ciu dzieci i wolontariuszy. Imprezę uświetniały sygnały łowieckie w wykonaniu naszego Kolegi Ditmara Piechaczka.
W toku akcji posadzono 500 sztuk sadzonek świerka pospolitego oraz jedno specjalne drzewko pamiątkowe, blisko dwu metrową lipę, pod korzeniami której umieszczono w specjalnie zabezpieczonej butelce dokument opisujący dzisiejsze wydarzenie dla przyszłych pokoleń. Oprócz posadzenia drzew, akcja przyniosła dodatkowe korzyści: dzieciaki trafiły do lasu, dowiedziały się jak ciężko trzeba pracować aby las powstał, dowiedziały się co mu zagraża, kto o las dba i po co po lesie chodzą myśliwi. Niewątpliwie była to doskonała lekcja ekologii oraz promocja łowiectwa.
Z ramienia naszego Koła w akcji udział brali: Koledzy Zbigniew Dubiel, Ditmar Piechaczek i Witold Zembaczyński z synem. W mundurach leśników wystąpili również członkowie naszego Koła: Koledzy Marek Bocianowski i Grzegorz Przydatek.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Tekst: Marek Bocianowski
Zdjęcia: Zbigniew Bocianowski

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Podróż w świat łowiectwa
5.06.2014r.

5 czerwca 2014r. o godz.8:30 na ścieżce przyrodniczej im. Jana Kuboka przy strzelnicy ZO PZŁ w Opolu spotkałem się z dziećmi z Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni. Mimo deszczowej aury, pod czujną opieką Pani Dyrektor mgr Krystyny Jakuczek dzieci ruszyły ścieżką chłonąc informacje o tematyce przyrodniczo-łowieckiej.
Następnym punktem wizyty młodzieży było zapoznanie się z działalnością strzelnicy, oraz rolą, jaką odgrywa ona w funkcjonowaniu opolskiej organizacji łowieckiej.
Podczas przerwy dla rozgrzania oraz pieczenia kiełbasek przy ognisku, moi goście zadawali mnóstwo pytań, jak również dzielili się swoimi obserwacjami i spostrzeżeniami.
Punktem kulminacyjnym wizyty były odwiedziny w położonym na terenie strzelnicy, Ośrodku Adaptacyjno - Rehabilitacji dla zwierząt leśnych. Młodzież miała okazję spotkać tam łanię daniela, jak również, (choć krótko) dzika, pensjonariuszy ośrodka.
Po sesji zdjęciowej przyszedł czas na podsumowanie wizyty, oraz rozdanie upominków ufundowanych przez nasze Koło i Nadleśnictwo Opole. W świetnych humorach, pełni wrażeń, o godz. 12:00 moi goście udali się w drogę powrotną. Obiecali jednak, że wrócą jesienią na kolejną lekcję i "podróż" w świat łowiectwa.
Tekst: Adam Paszko

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Spotkanie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Opolu
30.05.2014r.

Dnia 30 maja b.r. koledzy Adam Paszko i Grzegorz Przydatek spotkali się w siedzibie ZO PZŁ w Opolu z uczniami 4 klasy Szkoły Podstawowej nr 21 z Opola. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej gdzie zgromadzone eksponaty i trofea łowieckie wzbudziły wielkie zainteresowanie dzieci. Podczas pogadanki postanowiliśmy przekazać im informacje o współzależnościach jakie w dzisiejszym zindustrializowanym świecie występują pomiędzy dziką przyrodą a ludźmi. Opowiadanie o wzajemnym przenikaniu się środowiska życia zwierząt dziko żyjących i ludzi budziło szczere zainteresowanie, co skutkowało wieloma pytaniami ze strony dzieci. Staraliśmy się w przystępny sposób przybliżyć charakter gospodarki łowieckiej i jej miejsca w obecnej skomercjalizowanej rzeczywistości, a to było niezmiernie trudne ze względu na wiek uczestników i złożoność zagadnienia. W ocenie opiekunów i z zachowania dzieci udało się to w znacznym stopniu. Najwięcej zainteresowania wzbudziły nasze opowiadania o zwyczajach dziko żyjących zwierząt naszych pól i kniei a liczne pytania stały się dla nas bardzo mobilizujące. W końcowej części spotkania przyszedł czas na kulturę i zwyczaje łowieckie gdzie najwięcej zainteresowania wzbudziła gwara łowiecka i zwyczaje związane z polowaniami zbiorowymi. Gdy nieubłagany czas zbliżył nas do końca spotkania, dzieci zaproponowały wspólne pamiątkowe zdjęcie i wprosiły się na spotkanie w leśnych ostępach ozdobionych kolorami jesieni, na co chętnie przystaliśmy, gdyż audytorium było niezmiernie sympatyczne.
Zapraszam do obejrzenia mini fotoreportażu ze spotkania. Tekst Grzegorz Przydatek, zdjęcia: Grzegorz Przydatek i Adam Paszko.
Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Druga wyprawa Poszukiwaczy Wiosny
12.04.2014

Jak zapowiedzieliśmy przed tygodniem, w sobotę 12 kwietnia przyszła pora na drugą wyprawę Poszukiwaczy Wiosny. Również tym razem młodzi odkrywcy dotarli autobusem do leśniczówki w Malinie a stamtąd już pieszo podążyli przez łąki w kierunku pobliskiego lasu.
Pod przewodnictwem Kolegi Łowczego kolumna ruszyła naprzód konsekwentnie odkrywając kolejne oznaki nadchodzącej wiosny. A na stawiane pytania ochoczo wznosiły ręce do góry informując o zdecydowanej gotowości do odpowiedzi.
Również dzisiaj nie mogło zabraknąć, rzecz jasna że wyłącznie dla poprawy kondycji młodych odkrywców, kiełbasek z ogniska pieczonych pod bacznym okiem mam i pań wychowawczyń. Na biwaku oczywiście nie mogło zabraknąć muzyki i sygnałów myśliwskich.
O wielkich emocjach odkrywaniu wiosny szerzej pisaliśmy tydzień wcześniej, więc zapraszamy do zapoznania się z relacją z 5 kwietnia.
Po przybyciu na przystanek autobusowy, czekając na autobus, dzieci i dorośli podziękowali nam za wspaniale spędzone chwile i duży ładunek wiedzy jaki został im przekazany i mnóstwo przeżytych przygód.
Na pamiątkę otrzymaliśmy własnoręcznie przez uczniów wykonane papierowe otwierające się kwiaty oraz, w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi, kosze w kształcie zajączka i kolorowe wydmuszki.
Tą drogą chcemy podziękować opiekunom grup za wspaniałą koordynację wspólnych działań, dzieciom natomiast podziękować za dyscyplinę, godną największych odkrywców, jaką pokazały podczas wspólnych wędrówek. A wszystkich zapraszamy ponownie do wielkiego świata przyrody, odkrywania jego tajemnic, nie tylko tej pory roku ale też i pozostałych.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Tekst i zdjęcia: Ditmar Piechaczek i Andrzej Romanowicz.


Pierwsza wyprawa Poszukiwaczy Wiosny
5.04.2014

W sobotę 5 kwietnia punktualnie o godzinie 9:10 przybyła, pod przewodnictwem mam i pań wychowawczyń, rejsowym autobusem nr 14 do leśniczówki w Malinie kilkudziesięcioosobowa grupa młodych odkrywców. Wyposażeni w najnowocześniejsze pomoce naukowe uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 24 w Opolu Groszowicach, mieli na twarzach wymalowane jedno – szukamy śladów nadchodzącej wiosny.
Po krótkim powitaniu grupy przez Kolegę Łowczego, omówione zostały warunki bezpiecznego pobytu w lesie. Zwartym szeregiem udaliśmy się wszyscy na poszukiwania wiosennych znaków. Już przejście pierwszego łąkowego odcinka zakończonego znalezieniem na ścianie lasu tropów jeleni i dzików, wyzwoliło w naszych odkrywcach dodatkowy ładunek energii poznawczej. Co rusz odkrywana świeża zieleń rosnących dookoła drzew, nie pozostawiła żadnych wątpliwości – idzie wiosna.
Kierunek dalszych poszukiwań grupa określiła jednoznacznie oznajmiając głośnym chórem, że nic tak dobrze nie wpływa na poprawę kondycji odkrywcy jak kiełbaska z ogniska a że właśnie nadchodzi jej czas to należy niezwłocznie przemieścić się na z góry upatrzone stanowisko pod wiatą.
Pod przewodnictwem Kolegi Łowczego kolumna ruszyła naprzód konsekwentnie odkrywając kolejne oznaki nadchodzącej wiosny. Po dotarciu do celu nastąpiła pod bacznym okiem mam i pań wychowawczyń ceremonia pieczenia kiełbasek. Tylu wersji przyrządzenia tego przysmaku nawet najtęższe kucharskie autorytety nie wymyśliłyby w swoich telewizyjnych audycjach co nasi badacze. Na biwaku oczywiście nie mogło zabraknąć muzyki myśliwskiej, zbiórki myśliwych, powitania, apelu na łowy, sygnałów pozdrawiających kolejnych mieszkańców lasu, a także jak zawsze magicznie działającego sygnału na posiłek.
Prezentacja muzyki myśliwskiej zakończyła się wspólnymi spontanicznie wykonanymi do sygnałów myśliwskich tańcami. Choreografia młodych odkrywców do "Marsza Myśliwskiego nr 3" nabrała imponującego rozmachu.
Potem powróciliśmy do odkrywania kolejnych śladów wiosny. Prelekcja Kolegi Łowczego wzbudziła ogromne zainteresowanie naszych młodych badaczy i nie tylko tych najmłodszych. W ruch poszły kamery i aparaty fotograficzne, dokumentacja wykonywana była nawet telefonami komórkowymi a najbardziej dociekliwi używali do swoich poznawczych celów szkieł powiększających.
Pełni wrażeń ruszyliśmy w drogę powrotną podczas zbiórki z grupy padło stwierdzenie - proszę podziękować wszystkim zwierzętom i zgrać im coś miłego. Sygnał "Król Polowania" w tej sytuacji zabrzmiał naprawdę imponująco.
Wracając nasi odkrywcy w zdecydowany sposób wykorzystywali nabytą wiedzę, ich uwadze nie umknął żaden trop, żaden nawet najmniejszy rozwijający się pączek kwiatowy, czy też listek. A św. Hubert był łaskawy i podarzył chmarą jeleni, która w sile 9 sztuk przemaszerowała dwukrotnie przed błyskającymi z wrażenia oczami naszych dzieci.
Na zakończenie eskapady wspólnie podziękowaliśmy Kniei i jej mieszkańcom odgrywając uroczysty sygnał "Darz Bór" a sygnałem "Koniec polowania" i wspólnymi zdjęciami zakończyliśmy wyprawę poszukiwaczy wiosny. To nie jest ostatnia, kolejna nastąpi w sobotę 12 kwietnia br.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Tekst i zdjęcia: Ditmar Piechaczek i Andrzej Romanowicz.


Myśliwi z "Lisa" w Szkole Podstawowej w Groszowicach
6.02.2014r.

W dniu 6 lutego nasi Koledzy: Łowczy Andrzej Romanowicz i Ditmar Piechaczek odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową nr 24 w Opolu – Groszowicach im. Przyjaźni Narodów Świata. Zapraszamy do zapoznania się z ich relacją:
W załączeniu zdjęcia zrobione na dzisiejszym spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 24 w Groszowicach. Zdjęcia te są bez obróbek. Fizycznie wykonywane z mojego aparatu jednakże przez uprzejmą Panią nauczycielkę. I dobrze, bo oddają ducha tej imprezy. Trochę przesłony i czasy naświetleń nie takie, ale to nic w porównaniu z super atmosferą, która tam panowała. Sala wypełniona po brzegi, audytorium rządne wiadomości, a także dobrze zorientowane, o czym będzie mowa i co najważniejsze przygotowane na dyskusję. Widać, że sprawy przyrody nie są obce naszym dzieciom, są dobrymi obserwatorami, zapamiętują i potrafią zaskoczyć prawidłowymi wnioskami, co zapewnie jest sukcesem dotychczasowej ich edukacji. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od przedstawienia naszych różnorodnych ubrań i zadań (mundur leśnika, mundur myśliwego). Poprzez krótką prezentację Kolegi Łowczego dotyczącą lasu, jego roli w ekosystemie, mieszkających w nim zwierzętach, drzewach, krzewach oraz znaczenia gospodarki leśnej dla nas wszystkich, przeszliśmy do znaczenia człowieka w tym systemie. Wszyscy słuchacze chętnie odpowiadali na stawiane przez Kolegę Łowczego pytania, lasu rąk chętnych do odpowiedzi nie było końca. Także w zakresie spraw ogólnych związanych z łowiectwem audytorium było przygotowane. Potwierdza się stara prawda, że spostrzegawczość dzieci jest ogromna. Chętnie opowiadały o swoich spotkaniach ze zwierzętami leśnymi, swoich spostrzeżeniach a nawet wnioskach dotyczących przyrody, np. w lesie nie wolno krzyczeć, bo można wystraszyć małą sarenkę, która ucieknie i jej mamusia będzie miała problem z jej odnalezieniem.
Czy takie: kiedy mama dzik (pojęcie locha absolutnie nie było dzieciom obce) ma małe to nie wolno się do niej zbliżać, bo będzie broniła swoje dzieci i może zrobić krzywdę ludziom. Albo: w lesie są także chore zwierzęta i dlatego Pan myśliwy musi je leczyć.
W dalszej części spotkania rozwinęliśmy serię opowiadań myśliwskich. Nawzajem się uzupełniając (Kolega Łowczy i ja) gawędziliśmy o przygodach leśniczych i myśliwych - dzieci słuchały ich z zapartym tchem.
Największym jednak aplauzem zakończyła się mikro-prezentacja sygnałów myśliwskich (zbiórka, apel na łowy). Szkoda, że wyznaczony czas nie pozwolił na prezentację całego programu (tam gdzie jest dobrze to czas jak gdyby szybciej ucieka), dlatego też prezentacja krótkich filmików, mojego autorstwa, o przygodach dzików w naszym łowisku, dzieci obejrzały na koniec prezentacji wycinkowo, bo musiały iść do czekającego autobusu rozwożącego ich do domów. Gdyby to wyłącznie od dzieci zależało, to kierowca tego autobusu miałby przed szkołą dłuższą nieprzewidzianą w regulaminie pauzę. Na koniec spotkania dostaliśmy gromkie brawa, dyplom podziękowania, rozdawaliśmy autografy a także propozycje do nawiązania dalszej współpracy w ramach szkolnych projektów edukacyjnych o tematyce przyrodniczej.
Wice versa zaprosiliśmy dzieci do nas do lasu, do Izby Leśnej w Nadleśnictwie Opole a także na ścieżki edukacyjne i leśną szkołę na teren strzelnicy myśliwskiej w Grudzicach. Największą nagrodą jaką od dzieci otrzymaliśmy było takie koleżeńskie poklepanie po ramieniu i stwierdzenie z szerokim uśmiechem "ale było superancko".
Uważamy, że tego typu spotkania powinny być kontynuowane, ponieważ na nich obydwie strony ogromnie zyskują.
Motto:
Nie przejmuj się, że dzieci nigdy cię nie słuchają,
Bądź czujny, bo ciągle cię obserwują.
cyt. Robert Fulghum
Pozdrawiamy
Ditmar Piechaczek, Andrzej Romanowicz

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Hubertusowska msza święta w kniei
3.11.2013r.

W dniu 3.11.2013r., pod obeliskiem upamiętniającym 60-lecie naszego koła, odbyła się piąta w historii naszego koła, polowa Hubertusowska msza święta. Pomimo niestabilnej aury z opadami deszczu w nocy, dopisało nam szczęście, pogoda jak zwykle nie zawiodła. Tym razem, pod nieobecność naszego kolegi księdza Janusza Konowalskiego, mszę odprawiał Ojciec Robert Makulski z Zakonu Braci Mniejszych - Franciszkanów w Opolu. We mszy oprócz członków koła i ich rodzin uczestniczyli tradycyjnie mieszkańcy okolicznych miejscowości: Maliny i Grotowic. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Zdjęcia: Marek Bocianowski
Tekst: Marek Bocianowski

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Msza w intencji Członków Koła
19.10.2013r.

W dniu 19 października br. w Kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Opolu – Malinie odbyła się msza święta w intencji członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu. Mszę odprawił miejscowy proboszcz Ksiądz Wojciech Czekała, a koncelebrował Ksiądz Norbert Dragon - proboszcz Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu Groszowicach.
Msza stanowiła rozpoczęcie obchodów jubileuszu 65-lecia naszego koła. Oprócz członków koła, ich rodzin i znajomych, we mszy uczestniczyli również oficjalnie zaproszeni goście oraz parafianie. Mszę uświetniła muzyka zespołu dętego, oraz udział pocztu sztandarowego. Po mszy myśliwi i ich goście udali się do Karczmy Zagłoba, gdzie zaplanowano dalszą część obchodów jubileuszu.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Zdjęcia: Zbigniew Bocianowski
Tekst: Marek Bocianowski
Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Lis, ZOTT i Leśnicy
14.09.2013

W dniu 14 września 2013 roku, na terenie dzierżawionego przez nasze Koło obwodu nr 44, w lesie pomiędzy Opolem a Suchym Borem odbyło się wspólne sadzenie lasu: przez dzieci, myśliwych i leśników. Inicjatorem akcji była Firma ZOTT Producent Mlecznych Rozkoszy, która przystąpiła do ogólnoeuropejskiej inicjatywa „Plant for the Planet”. Głównym założeniem tego programu jest zainteresowanie młodzieży szkolnej tematyką ekologiczną. Firma ZOTT o pomoc zwróciła się do Nadleśnictwa Opole, którego z kolei wypróbowanym partnerem jest nasze Koło. Animatorem akcji z ramienia Firmy ZOTT była pani Ewelina Czuczma.
Firma ZOTT zorganizowała transport dzieci, sfinansowała zakup sadzonek, leśnicy przygotowali powierzchnię do odnowienia, specjalnie przygotowując glebę, aby młodzież nie miała kłopotów z sadzeniem. Nasi Koledzy zadbali o organizację ruchu, pomoc przy cięższych pracach i pomoc leśnikom w zorganizowaniu pracy dla blisko 80-ciu dzieci i wolontariuszy.
W toku akcji posadzono 500 sztuk sadzonek olszy czarnej oraz jedno specjalne drzewko pamiątkowe. Może to niewiele, ale czy o te wysadzone drzewka chodziło. Dzieciaki trafiły do lasu, dowiedziały się jak ciężko trzeba pracować aby las powstał, dowiedziały się co mu zagraża, kto o las dba i po co po lesie chodzą myśliwi. Niewątpliwie była to doskonała lekcja ekologii oraz promocja łowiectwa. Dzięki inicjatywie Kolegi Andrzeja Tokarskiego dzieci miały okazję obcowania z dobrze ułożonym psem myśliwskim.
Z ramienia naszego Koła w akcji udział brali: Koleżanka Sandra Mientus oraz Koledzy Zbigniew Dubiel, Artur Gebauer, Wolfgang Mientus i Andrzej Tokarski. W mundurach leśników wystąpili również członkowie naszego Koła: Koledzy Marek Bocianowski i Waldemar Jahn. W logistykę zaangażował się Kolega Waldemar Wilk.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Tekst: Marek Bocianowski

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Wycieczka leśna z dzikiem Ryjo
5.08.2013r.

W dniu 5.08.2013 odbyło się spotkanie z dziećmi uczęszczającymi na półkolonię w Makowicach. Tematem spotkania była ,,Wycieczka leśna z dzikiem Ryjo”. W spotkaniu uczestniczyło 42 dzieci. Spotkanie rozpoczęłam pogawędką dotyczącą głównego tematu spotkania. Zadałam wiele pytań dotyczących lasu, zwierząt go zamieszkujących, roli leśnika i myśliwego – ich prac w lesie i zachowaniu człowieka w lesie. Pomocne w udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania okazały się dwa filmy animowane z którymi dzieci się zapoznały. Przeprowadziłam konkurs z małymi nagrodami które doprowadziły do pojawienia się uśmiechu na twarzach małych słuchaczy. Dzieci mogły osobiście przymierzyć kapelusz myśliwski, popatrzeć przez lornetę czy nawet zadmuchać w sygnałówkę myśliwską. Ku mojemu zdumieniu niektórym wychodziło to bardzo dobrze, zarówno dzieciom mniejszym jak i większym. Kolejnym etapem spotkania było wspólne malowanie obrazków zwierząt leśnych, darów lasu które dzieci na zakończenie powiesiły w świetlicy. Jednym z aktywnych punktów spotkania było robienie budek lęgowych dla ptaków. Było to zajęcie pracochłonne i wymagało dużo sił ze strony dzieci. W robieniu budek pomagał Piotr Żabiński który można powiedzieć był wolontariuszem na moim spotkaniu. Dzięki niemu dzieci bezpiecznie zrobiły budki a potem powiesiły je na drzewach. Uwieńczeniem spotkania była radość dzieci i zaproszenie na kolejne spotkanie za rok.
Zdjęcia: Anna Baranowska Żabińska
Tekst: Anna Baranowska Żabińska

Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Msza Hubertusowska w Grudzicach
3.11.2012r.

W dniu 3.11.2012r., o godz. 18:00 rozpoczęła się, pierwsza w historii Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Boskiej Fatimskiej w Grudzicach, Hubertusowska msza święta. Wydarzenie to stało się możliwym dzięki ciepłemu i życzliwemu przyjęciu miejscowego proboszcza Ks. Leonarda Makioli, inicjatywy z którą wspólnie wystąpiły dwa koła łowieckie: Nr 3 „Lis” w Opolu i Nr 10 „Szarak” w Opolu. Msza odbyła się przy muzyce sygnalistów myśliwskich z zespołu Zarządu Okręgowego PZŁ w Opolu, w asyście pocztów sztandarowych w/w kół, oraz przy ołtarzu przystrojonym w łowieckie akcenty. Oprócz miejscowego proboszcza mszę koncelebrował również ks. Rajmund Kała, na co dzień proboszcz w Kotorzu Wielkim, Małym, Turawie i Marszałkach, a jednocześnie kapelan myśliwych Opolszczyzny, oraz ksiądz prałat Wolfgang Globisch. We mszy uczestniczyli oprócz myśliwych i ich rodzin, zaproszeni rolnicy z terenu obwodów dzierżawionych przez w/w koła, oraz licznie przybyli parafianie.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Zdjęcia: Zbigniew Bocianowski, Stefan Kulig
Tekst: Marek Bocianowski
Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Polowa Msza Hubertusowska
3.11.2012r.

W dniu 3.11.2012r., pod obeliskiem upamiętniającym 60-lecie naszego koła, odbyła się już czwarta w historii naszego koła, polowa Hubertusowska msza święta. Pomimo wczesnej pory (mszę zaplanowano na godzinę 7:30), pogoda tradycyjnie dopisała. Mszę odprawiał członek naszego Koła, ksiądz Janusz Konowalski. We mszy oprócz członków koła i ich rodzin uczestniczyli tradycyjnie mieszkańcy okolicznych miejscowości: Maliny i Grotowic, cisi sympatycy myśliwych i łowiectwa.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Zdjęcia: Stefan Kulig
Tekst: Marek Bocianowski
Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Święto Drzewa
16.10.2012

Tegoroczna, jubileuszowa 10-ta inauguracja Święta Drzewa gościła w Nadleśnictwie Opole. W obchody Święta Drzewa włączyło się także nasze Koło. W dniu 16 października 10 tyś. drzew plus jedno wyjątkowe miały posadzić dzieci z PSP im. Książąt Opolskich w Opolu. Tym wyjątkowym drzewem miał być przepiękny, blisko 3 metrowy buk zwyczajny. Pozostałe drzewka, sadzonki sosny i dęby wyhodowane na szkółce kontenerowej w Nadleśnictwie Rudy planowano wysadzić na terenie Leśnictwa Suchy Bór. Zadaniem myśliwych było sprawowanie ogólnej opieki nad dziećmi, czynne włączenie się w akcję sadzenia, oraz zapewnienie oprawy sygnalistów myśliwskich. Niestety pogoda pokrzyżowała plany leśników, myśliwych i młodzieży. Od rana padał rzęsisty deszcz, a prognoza nie dawała nadziei na najmniejszą choćby poprawę sytuacji. Dlatego też zdecydowano o ograniczeniu części terenowej do posadzenia jedynie pamiątkowego buka, chowając pod jego korzeniami zalakowaną butelkę z pamiątkowym certyfikatem podpisanym przez Nadleśniczego Zdzisława Dzwonnika, Koordynatora Programu Święto Drzewa z Klubu Gaja i wszystkie uczestniczące w akcji dzieci. Po posadzeniu drzewa, które odbyło się przy dźwiękach myśliwskiej sygnałówki i pod obiektywami mediów, uczestników akcji przewieziono na teren strzelnicy myśliwskiej w Opolu - Grudzicach. Tutaj już pod dachem a nie w strugach deszczu młodzież mogła spokojnie porozmawiać z animatorami akcji Święto Drzewa z Klubu Gaja. Dzieci i pedagodzy złożyli też na ręce leśników deklarację, że drzewa zostaną wysadzone, gdy tylko pozwoli na to pogoda. Dzisiaj, gdy piszę ten materiał 10 tysięcy drzew już rośnie.
Z ramienia naszego koła w akcji udział brali: Koleżanka Gabriela Muc, oraz Koledzy Bosacki Andrzej, Klama Ernest, Paszko Adam, Piechaczek Ditmar, Polak Janusz i Tokarski Andrzej, a w mundurach leśników wystąpili również nasi członkowie: Koledzy Marek Bocianowski, Waldemar Jahn i Andrzej Rzeszutek.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Można również zobaczyć relację na TVP Opolehttp://www.tvp.pl/opole/informacja/kurier-opolski-wydanie-wieczorne/wideo/16-pazdziernika-2012-r/
Tekst: Marek Bocianowski
Zdjęcia: archiwum N-ctwa Opole
Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi
22.04.2012r.

W dniu 22 kwietnia 2012 r. Koło Łowieckie Nr 3 „Lis” w Opolu wspólnie z Nadleśnictwem Opole oraz samorządem studenckim Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu zorganizowało sadzenie drzew w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Matki Ziemi. Koło zakupiło 40 sztuk jabłoni odmian staropolskich, gwarantujących wzrost w lesie, bez intensywnej opieki sadownika. Nadleśnictwo dostarczyło narzędzia do sadzenia, oraz paliki i siatkę do zabezpieczenia drzewek. Pracownicy nadleśnictwa i myśliwi zajęli się instruktarzem, oraz nadzorem nad pracą młodzieży. Trzem z pośród posadzonych drzew nadano imiona, dla uczczenia kanclerza i dziekana uczelni, oraz studentów.
Po zakończeniu sadzenia uczestnicy akcji przejechali do siedziby N-ctwa Opole, gdzie odbyła się pogadanka na tematy leśno-łowieckie przy ognisku i smażonej kiełbasce. Akcję ze strony koła koordynował prezes zarządu Kolega Marek Bocianowski, a ze strony samorządu studenckiego Marcin Błąd. W imprezie  uczestniczyła dziennikarka Nowej Trybuny Opolskiej redaktor Anna Grudzka, efektem czego była notatka prasowa w NTO z dnia 23.04.2012r. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Tekst: Marek Bocianowski
Wpis zamieszczono również w dziale AKTUALNOŚCI

POLOWA MSZA HUBERTUSOWSKA
5.11.2011r.

W dniu 5.11.2011r., w promieniach wschodzącego słońca, pod obeliskiem upamiętniającym 60-lecie naszego koła, odbyła się już trzecia w historii, przez co można powiedzieć już tradycyjna polowa Hubertusowska msza święta. Mszę odprawiał członek naszego Koła, ksiądz Janusz Konowalski. We mszy oprócz członków koła i ich rodzin uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości: Maliny i Grotowic, co było namacalnym dowodem trafnego pomysłu na integrację miejscowej ludności z myśliwymi, oraz propagowanie kultury łowieckiej.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Zdjęcia: Marek Bocianowski
Tekst: Marek BocianowskiXV Finał SPRZĄTANIA ŚWIATA Z ZIELONĄ LIGĄ
30.09.2011r.

Koło wspólnie z leśnikami z Nadleśnictwa Opole uczestniczy w corocznej kampanii edukacyjnej Sprzątanie Świata Polska animowanej przez fundację ekologiczną Nasza Ziemia. W roku 2011 Nadleśnictwo Opole gościło na swoim terenie XV Finał SPRZĄTANIA ŚWIATA Z ZIELONĄ LIGĄ. Sprzątanie świata z Zieloną Ligą to akcja w ramach której leśnicy z nadleśnictw zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach wspólnie z fundacją ekologiczną Zielona Liga zachęcają do udziału w akcji Sprzątanie Świata – Polska dzieci i młodzież szkolną, organizując przy okazji szereg imprez towarzyszących. Wrzesień to czas tradycyjnego podsumowania akcji, w dniu 30.09.2011r. na terenie Ścieżki Edukacji Przyrodniczo Łowieckiej przy Strzelnicy Myśliwskiej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu-Grudzicach zorganizowano właśnie takie podsumowanie. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż ścieżka ta jest wspólną inwestycją leśników i myśliwych Opolszczyzny, powstałą na obrzeżach miasta Opola przed kilkunastu już laty, miejscem wyjątkowo żywym, goszczącym w ciągu roku wiele imprez plenerowych, chętnie odwiedzanym przez Opolan.
Nadleśnictwo Opole organizując finał akcji zadbało przede wszystkim o najmłodszych uczestników akcji. Od rana podstawionymi busami dzieci z czterech podopolskich szkół podstawowych (SP Nr 26 w Opolu Grudzicach, SP w Dębiu, SP w Chrząstowicach i SP w Dańcu) przewożono do lasu, na miejsce zbiórki śmieci. Każdej grupie towarzyszyli leśnicy, którzy zadaniem było nie tylko organizacja i nadzór nad zbiórką śmieci, ale przede wszystkim przekazanie uczestnikom akcji informacji przewodnich dla tegorocznej akcji sprzątania świata, informacji ściśle związanych z obchodzonym w tym roku Międzynarodowym Rokiem Lasów. W opiekę nad poszczególnymi grupami włączyli się także myśliwi z naszego koła, a z naszej inicjatywy do udziału w akcji włączyło się również KŁ Nr 10 „Szarak” w Opolu. Myśliwi opiekujący się dziećmi byli zaopatrzeni w kamizelki z dużym logo koła, dzięki czemu byli doskonale widoczni i identyfikowalni wśród innych uczestników akcji. Tak więc udział myśliwych w akcji nie mógł być niezauważony. Byliśmy pod szkołą gdzie dopilnowaliśmy bezpiecznego transportu dzieci, byliśmy w lesie gdzie docierali przedstawiciele mediów relacjonujących przebieg akcji, byliśmy na ścieżce edukacyjnej gdzie nastąpiło podsumowanie akcji. Niewątpliwie udział myśliwych z naszego koła w akcji nie mógł być niezauważony. Mieliśmy też okazję rozmawiać z Paniami Mirą Stanisławską – Meysztowicz (Prezes Fundacji Nasza Ziemia) i Panią Anną Tarkowską (Prezes Fundacji Zielona Liga), informując o działaniach opolskich myśliwych na rzecz Ochrony przyrody i Ochrony Środowiska.
Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Zdjęcia: Marek Bocianowski
Tekst: Marek Bocianowski

Copyright Zbigniew Bocianowski bocian.z@o2.pl