Zaloguj się


Historia Koła

Koło Łowieckie Nr 3 Lis w Opolu zostało zarejestrowane w listopadzie 1948 roku. Podlegało pod ówczesną Śląsko - Dąbrowską Wojewódzką Radę Łowiecką. Pierwszym prezesem koła i jednocześnie jednym z założycieli był Stanisław Dzierżanowski, nadleśniczy ówczesnego Nadleśnictwa Grudzice. Początkowo koło dzierżawiło od gmin tereny polne rozciągające się na wschód od miasta Opole po wsie Daniec i Kamień Śląski. W okresie tym koło zrzeszało 16 myśliwych. Od 1952 roku, po dokonaniu podziału województwa na obwody, wydzierżawiło dwa obwody: obwód łowiecki nr 44 „Falmirowice” i obwód łowiecki nr 115 „Goświnowice”. W nieznacznie zmienionych granicach koło dzierżawi je do dzisiaj. Od 1973 roku, wraz ze zmiana modelu łowiectwa, przejęto gospodarkę łowiecka na blisko 4200 ha zwartego kompleksu leśnego obrębu Grudzice, który wszedł w granice obwodu łowieckiego nr 44.
Przez ponad 60 lat przez Koło przeszło wielu pasjonatów łowiectwa, ludzi którym zawdzięczamy obecny kształt koła. Wielu z nich już nie ma w naszym gronie, choć na długo zapadli w naszej pamięci. Odeszli na wieczne łowy: Bronisław Braczkowski, Stanisław Budkiewicz, Kazimierz Bukowy, Paweł Czura, Stanisław Dzierżanowski, Ireneusz Chwalczuk, Wincenty Gnyp, Janusz Gromotko, Eryk Hanzlik, Włodzimierz Hundt, Ryszard Jakubczyk, Jan Kampa, Jakub Kania, Antoni Kokot, Marian Kontek, Jan Kosmala, Wincenty Kraczkowski, Alojzy Jan Kulik, Henryk Ledwoch, Roman Michalski, Kazimierz Młot, Mieczysław Młot, Władysław Podboraczyński, Kazimierz Poliwoda, Stanisław Próchniewicz, Franciszek Rychlikowski, Zbigniew Siejka-Domański, Marian Sławik, Stanisław Szajkowski, Karol Witek, Włodzimierz Zajączkowski.
Trudno jest tworzyć coś od podstaw, zaczynać od zera, a głupotą i błędem jest nie korzystać z tradycji i doświadczenia poprzedników, nie sposób też zapominać o tych którzy przejmą nasze dzieło. Wyrazem ciągłości naszego koła i poszanowania pracy poprzedników jest napis :

"Pamięci tych którzy pracowali, pracują oraz będą pracować dla dobra opolskiej kniei i żyjącej w niej zwierzyny widniejący na obelisku ufundowanym z okazji 60-lecia koła".

4 październik 2008r., moment odsłonięcia obelisku ufundowanego z okazji 60-lecia KŁ Nr 3 „Lis” w Opolu


Copyright Zbigniew Bocianowski bocian.z@o2.pl