Zaloguj się

Umowa na obwód 44 podpisana
31.03.2017r

W piątek 31 marca 2017 roku, w godzinach przedpołudniowych, Sali Edukacyjnej N-ctwa Opole, podpisana została pomiędzy Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach a Kołem Łowieckim Nr 3 „Lis” w Opolu, umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 44 „Falmirowice” na lata 2017-2027. Z ramienia RDLP Katowice umowę podpisywał Dyrektor RDLP w Katowicach Wiesław Kucharski, za Zarząd Koła umowę podpisali Prezes Kolega Marek Bocianowski i Skarbnik Kolega Stefan Kulig. Przy podpisaniu umowy obecni byli również: Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu Kolega Zdzisław Dzwonnik, V-ce Prezes ORŁ w Opolu Kolega Stanisław Sierżyński, Łowczy Okręgowy Kolega Wojciech Plewka, oraz Z-ca Dyrektora RDLP w Katowicach ds. gospodarki leśnej Hubert Wiśniewski. Nowa dziesięcioletnia umowa na dzierżawę obwodu łowieckiego, niewątpliwie stanowi ważny kamień milowy w historii naszego koła. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu z wydarzenia.
Zdjęcia: archiwum N-ctwa Opole
Tekst: Marek Bocianowski

Umowa na obwód 115 podpisana
31.03.2017r

W piątek 31 marca 2017 roku w godzinach popołudniowych, w Muzeum Powiatowym w Nysie, podpisana została pomiędzy Starostą Nyskim Czesławem Biłobranem a Kołem Łowieckim Nr 3 „Lis” w Opolu, umowa dzierżawy obwodu łowieckiego nr 115 „Goświnowice” na lata 2017-2027. Za Zarząd Koła umowę podpisali Prezes Kolega Marek Bocianowski i Skarbnik Kolega Stefan Kulig. Przy podpisaniu umowy obecny był Nadleśniczy Nadleśnictwa Prudnik Stanisław Jurecki. Nowa dziesięcioletnia umowa na dzierżawę obwodu łowieckiego, niewątpliwie stanowi ważny kamień milowy w historii naszego koła. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu z wydarzenia.
Zdjęcia: Marek Bocianowski i Stefan Kulig
Tekst: Marek Bocianowski

Nadanie Złotego Medalu Zasługi Łowieckiej

Koło Łowieckie Nr 3 „Lis” w Opolu należy do grona kół Opolszczyzny wyróżnionych na wniosek Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu, przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich w Warszawie Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Wręczenie medalu w imieniu Kapituły Odznaczeń Łowieckich dokonali V-ce Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Kol. Zdzisław Dzwonnik i Łowczy Okręgowy Kol. Wojciech Plewka, w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Koła Łowieckiego Nr 3 „Lis” w Opolu w dniu 10 kwietnia 2010r. Odznaczenia otrzymali także niektórzy członkowie koła. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Zdjęcia: Marek Bocianowski, Stefan Kulig
Tekst: Marek Bocianowski

Wyróżnienie statuetką NEMRODA 2010

Okręgowa Rada Łowiecka w uznaniu wybitnych zasług dla Opolskiej Organizacji Łowieckiej nadaje statuetki Nemroda. W roku 2010 statuetki otrzymały: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Nadleśnictw Opole i Koło Łowieckie Nr 3 „Lis” w Opolu. W uzasadnieniu mogliśmy przeczytać: Okręgowa Rada Łowiecka w Opolu na swoim posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2010 r. oceniając kadencję opolskiej organizacji łowieckiej w latach 2005 - 2010 podjęła uchwałę o przyznaniu Kołu Łowieckiemu Nr 3 „Lis” w Opolu statuetki NEMRODA 2010 za działalność dla Opolskiej Organizacji Łowieckiej. Uroczyste wręczenie statuetek odbyło się w dniu 3 lipca 2010 r. w trakcie Okręgowego Zjazdu Delegatów w Opolu. Wręczenia statuetek dokonywał Prezes ORŁ Kol. Waldemar Wiśniewski i Łowczy Okręgowy Kol. Wojciech Plewka w obecności wszystkich delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów, oraz zaproszonych gości, działaczy Polskiego Związku Łowieckiego szczebla centralnego i kierownictwa Lasów Państwowych. W imieniu naszego koła statuetkę odbierali Prezes Kol. Marek Bocianowski i były wieloletni Prezes Kol. Paweł Gajda, delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu.
Zdjęcia: Stefan Kulig
Tekst: Marek Bocianowski

Podpisanie umowy dzierżawnej na obwód nr 44

W dniu 28 marca 2007 roku podpisano umowę dzierżawy obwodu łowieckiego nr 44 „Falmirowice” pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach a Kołem Łowieckim Nr 3 „Lis” w Opolu na lata 2007-2017. Z ramienia RDLP Katowice umowę podpisywał Adam Albertusiak, za Zarząd Koła umowę podpisali Prezes Kolega Marek Bocianowski i Łowczy Kol. Zbigniew Kontek. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu z tego ważnego dla koła wydarzenia.
Teksti Zdjęcia Marek Bocianowski

Podpisanie umowy dzierżawnej na obwód nr 115

W dniu 30 marca 2007 roku podpisano umowę dzierżawy obwodu łowieckiego nr 115 „Goświnowice” pomiędzy Starostom Powiatowym w Nysie a Kołem Łowieckim Nr 3 „Lis” w Opolu na lata 2007-2017. Z ramienia Starostwa Nyskiego umowę podpisywał Zbigniew Majak, za Zarząd Koła umowę podpisali Prezes Kolega Marek Bocianowski i Łowczy Kol. Zbigniew Kontek. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego reportażu z tego ważnego dla koła wydarzenia.
Teksti Zdjęcia Marek Bocianowski

Copyright Zbigniew Bocianowski bocian.z@o2.pl